Diëtisten Verpleeg & Verzorgingshuizen

Beide diëtisten zijn lid van de DV&V, Diëtisten werkzaam in Verpleeg- en Verzorgingshuizen.

 

Rosanne Keijzer neemt deel aan het regionale overleg.

 

 

DV&V staat voor Diëtisten Verpleeg- en Verzorgingshuizen, een netwerk van diëtisten gespecialiseerd in voeding en diëten voor ouderen en revalidanten.

 

De DV&V is een netwerk waarin diëtisten werkzaam in de verpleeg- en verzorgingshuizen zich verenigd hebben. Het doel van de vereniging is: opleiding, kennisoverdracht, kwaliteitsbewaking en profilering van de diëtetiek in de ouderen- en revalidatiezorg.

 

De vereniging neemt deel aan diverse multidisciplinaire overlegorganen op het gebied van de ouderen(geneeskunde). Via de DV&V hebben zowel belangenorganisaties en patiëntenverenigingen een duidelijke gesprekspartner die de diëtetiek in de ouderenzorg en revalidatiezorg vertegenwoordigt.

 

 

Voor meer informatie: http://www.dvenv.nl/